Yazar: Ernur Öktem

Kod-A Bilişim Marmara Bölge Müdürü

Bankacılık Uygulamalarının Hayatımızı Doğrudan Değiştirmesi

Fintech, IoT, Machine Learning, Bunsiness Intelligence, Big Data Analyisis, Beacon, Digitization, Fraud Detection, Digital Archive, DMS... Günümüzde neredeyse artık tüm bilişim sunumları bu kavramların ne kadar önemli olduklarının açıklanması ile başlıyor: Hayatımıza İngilizce olarak giren bu kavramlar zaman içinde Türkçe’deki karşılıklarını buluyorlar veya bulmayıp oldukları gibi İngilizceleri ile kullanılmaya devam ediyorlar.

Elektronik ticaretin müthiş bir hızla hayatımızın her alanına sirayet etmesi ile birlikte tüm firmalar organizasyonlarını bilişim sistemleri ile en uyumlu çalışabilecekleri şekilde yeniden yapılandırmaya başladılar.

Bahsettiğimiz yeniden yapılanma sürecinin en önemli ayaklarından birisinin kağıda dayalı iş modellerinin terk edilerek tüm işlerin dijital ortama taşınması olduğu söylenebilir. Bu noktada ülkemizdeki kamu kurumları ve özel sektör firmaları Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve bunlarla entegre çalışabilen Arşiv Yönetim Sistemlerine yatırım yaparak tüm iş akışlarını bu sistemler üzerinden yönetmeye başladılar.

Bu değişimin merkezinde de bankacılık ve finans kuruluşlarının olduğu rahatlıkla söylenebilir.

 

Bankacılık Çözümleri

Günümüzde bankacılık, internet sayesinde daha rahat hizmet üretilebilen bir hale geliyor ve bankacılık sektörünün geleceği gittikçe dijitalleşiyor.

Perakende bankacılığın veya mobil bankacılığın geleceğini tartışsak bile teknoloji, günlük işlemlerimizde her geçen gün daha büyük bir rol oynamaktadır. Nesnelerin İnternet'i (IoT: Internet Of Things), geleceğin bankasına yönelik bu hızlı evrimin bir parçasıdır. Tüketiciler ile finansal kurumlar, bu perakende ve mobil bankacılık eğilimlerine uyum sağlamak zorundadırlar.

Yazımızın geri kalanında IoT ile ilgili olarak bankacılık sektörünün geçmişi, bugünü ve geleceği ile ortaya çıkan bu teknolojilerin finansal işimizi yürütme şeklimizi nasıl değiştireceğinin detayları ortaya koyulmaya çalışıldı.

Perakende bankacılık kuruluşları, on yıllar boyunca IoT cihazının erken bir prototipini kullanmaktadırlar: ATM (Automated Teller Machine). Yaygınlaşmaya başlamasından bu yana ATM'ler, müşterilerin gündelik basit işlemlerini gerçekleştirebilmek için uzun bekleme sürelerine ihtiyaç duymadan bankaları daha verimli hale getiren en iyi IOT cihazlarından biridir.

Business Insider'ın Dünya Bankası Verileri temelli prim araştırma hizmeti olan BI Intelligence'den alınan tahminlere göre, 2015 yılında dünya genelinde 2.7 milyon ATM kurulu olduğu belirtilmektedir.

Tablo1: Finans Sektörü Yöneticilerinin Dijitalleşmeden Bekledikleri. Kaynak PWC Digital IQ, 2015

Bu "akıllı ATM'ler", geleneksel şubelerde ihtiyaç duyulan çalışan sayısını azaltarak bankalar için maliyetleri düşürmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yeni yapılan anketlerde genç nesillerin ATM'leri yaşlı insanlara göre daha fazla kullandığını gösterdi.

Kullanıcı tecrübesini artırmak ve maliyetleri düşürmek için bankalar ilerlemeye devam ederken yeni IOT teknolojilerine yöneliyor. Bazı bankalar, örneğin şubeye girer girmez müşterilerin akıllı telefonlarına özel teklifler göndermek için Beacon’lar kullanmaya başladı. Ayrıca bazı ATM'lerde, müşterilerin ek yardıma ihtiyaç duymaları durumunda müşterilerin telesekreterlerle konuşmalarını sağlayan canlı video desteği de bulunmaktadır.

Finans sektörünün büyük oyuncuları, finansal hizmetler endüstrisine (Fintech) büyük kaynaklar ayırmak zorunda kalarak hem hizmet çeşitliliklerini artırmakta hem de sektörlerine yeni nesil bilişim firmalarının rakipleri olarak dahil olması ihtimallerini kaldırmaktadır. Yeni bir PwC anketi, bu yöneticilerin dijital yatırımlarının gelirlerini artırmasını ve her şeyden önce müşteri deneyimini geliştirmesini beklediğini ortaya koydu.

 

Mobil Bankacılık

Belki de hiçbir teknoloji gelecekteki finansal işlemlerimizi mobil teknolojiden daha fazla değiştirmeyecektir. SMS hizmetlerin halka tanıtılmasına, bankalara mobil bankacılık için bir yol bulmasına yol açtı. Ancak son on yıldaki akıllı telefon kullanımının patlaması gerçekten mobil bankacılığın toplumun her kesimine yaygınlaşmasına yol açtı.

Günümüzde, mobil bankacılık uygulamaları tüketicilerin zihinlerinde sadece ek bir fayda değildir. Bunlar, banka-müşteri ilişkisinin gerekli birer parçasıdır ve onların yokluğu, müşterileri başka bir finansal kuruma geçmeye ikna edebilir.

Ancak bankacılık uygulamaları (application’ları) sadece başlangıçtı. Apple, Samsung, Android, Walmart ve daha pek çoğu, müşterilerin yalnızca akıllı telefonlarını kullanarak alışverişlerini sağlayan kendi cep cüzdanlarına sahipler. BI Intelligence'ın “Digital Disruption of Retail Banking” raporuna göre yaklaşık 1.500  Millenial’a (Y kuşağından kullanıcılar) dayanarak, Millenial’lerin yaklaşık% 27'sinin son bir ayda bir mağazada ödeme yapmak için telefonunu kullandığını tespit etti.

Tablo2: Bankacılk işlemleri için tercih edilen enstrümanlar ve bunların kullanım oranları. BI Intelligence Digital Banking Araştırması, Q3 2015

P2P (Eşler arası) ödeme uygulamaları, kullanım kolaylığı sayesinde çok yayılım gösterdi. Halkın çoğunun  ilgili uygulamaları kullanması P2P uygulamalarının yaygın etkisine işaret ediyor. Bu hizmetler tüketicilerin bir ATM' yi ziyaret etme ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve ödeme sürecinden ekstra bir adım yok etmektedir.

Küçük işletmeler, kredi kartlarını ve bankamatik kartlarını daha önce bulamadıklarında kabul etmek için IoT teknolojisini benimsiyor ve giderek daha ucuz mobil satış noktası (POS) ürünlerini kurmaktadırlar. Bu teknoloji ayrıca nakit zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.

Kısacası akıllı telefon, özellikle önümüzdeki on yıllarda mali etki yaratacak genç müşteriler arasında, mobil bankacılığın geleceğinin temelini oluşturmaktadır. Millenial’lar için yapılan araştırma sonuçlarını aşağıdaki veriler ışığında da değerlendirmek gerekir:

  • Millenialların % 71'i bankacılık uygulamasına sahip olmak için çok önemli olduğunu söylüyor ve ayrıca % 60'ı ödemeyi yapacak bir uygulamaya sahip olmanın çok önemli olduğunu söylüyor.
  • % 51'i son bir ay içinde bir mobil web sitesi veya bir uygulama aracılığıyla bir alışveriş yaptıklarını belirtti.
  • % 27, son bir ay içinde bir mağazada bir ödeme yapmak için akıllı telefonunu kullandıklarını söylüyor. 

Bu bilgiler göz önüne alındığında, bankaların önemli kaynaklarını sayısallaşma çalışmalarına ve hizmet çeşitliliklerini teknolojik çözümlerle artırmak zorunda oldukları rahatlıkla görülebilmektedir. (1)

 

Sırada Ne Var?

Dijital dönüşüm konusunda gerekli adımları henüz atamamış kamu kurumları ya da özel kuruluşlar öncelikle kağıda dayalı hizmet üretiminden kurtulmalıdırlar. Bu noktada yapılacak en öncelilkli yatırım arşivlerindeki büyük miktardaki veriyi bilişim sistemleri aracılığıyla bilgiye dönüştürmek zorundadır.

Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sistemi projeleri ile hem bugünkü evrak akışlarının kontrol ve düzene sokulması hem de geçmiş evraklarının erişilebilir ve sorgulanabilir bir yapıya kavuşturulması gerekir. Kısacası, verinin artık bilgiye dönmesi gereklidir. (3)

Finans sektörü hizmet çeşitliliğini artırmakla uğraşırken bir yandan da gelişmekte olan ülkelerde geleneksel bankacılığı tercih edenlerin oranının halen yüzde 59 olduğu görülmektedir. Hindistan’da 233 milyondan fazla insan daha önce hiç bankaya gitmemiş. Ama gelişmiş ülkelerde de üstüne çalışılması gereken durumlar var. Dünya Bankası’nın çalışması yüksek gelir kazanan insanlardan yüzde 11’inin geleneksel bankacılık hesabı olmadığını gösteriyor. Bir başka çalışmada, Batı Avrupa ülkelerindeki 93 milyon insanın finansal hizmetlerden yeterince yararlanamadığı tahmin ediliyor. (2)

İnternet ve IoT ön plana çıkmaya devam ederken bankacılık gelişmeye devam edecektir. Bu gibi perakende ve mobil bankacılık eğilimlerine göre dönüşüm geçiremeyen finans kuruluşları rakiplerinin çok gerisinde kalacaklardır.

Kaynaklar

  1. Future of Banking: IoT, Retail & Mobile Banking Industry Trends; A. Meola, Dec. 20, 2016
  2. BusinessInsider, https://www.dunyahalleri.com/teknolojinin-finans-sektorune-katkisi/ , 24.12.2016
  3. Kod-A Satış Birimi, 16.01.2017